Xổ Số Đắc Nông

Thứ 4, Ngày 16/12/2020 -

Tổng kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 16/12/2020  14:14
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 16/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương điển hình tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sở, ngành, đoàn thể liên quan.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và tham luận về kết quả  thực  hiện  Cuộc  vận động  "Toàn  dân  đoàn  kết xây  dựng  nông  thôn  mới, đô thị văn minh" tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế; đời sống của nhân dân ngày càng ổn định và từng bước được nâng lên về mọi mặt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,1% năm 2016 (theo tiêu chí cũ) xuống còn 13,62% năm 2019 (theo tiêu chí mới); tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 3-4%/năm.

 

Toàn tỉnh có 181 tổ hợp tác, thu hút 1.897 thành viên và người lao động tham gia, vận động tương trợ giúp nhau cây, con giống, ngày công lao động, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh... Có 111 Hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác với 9.013 thành viên và người lao động, nhiều cơ sở, khu dân cư thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác về khuyến nông, khuyến lâm, phổ biến kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

 

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các khu dân cư, các chi hội đoàn thể quan tâm vận động thực hiện; mô hình kinh tế trang trại và phát triển cây công nghiệp đang có bước phát triển mới, tăng cả số lượng và quy mô nhân dân tích cực tham gia sản xuất những sản phẩm mang tính đặc trưng vùng miền và sản phẩm OCOP có hiệu quả.

 

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đến người dân tích cực thực hiện chủ trương của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động MTTQ và các đoàn thể các cấp đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Việc tham gia các phong trào văn hóa, thể thao ở cộng đồng khu dân cư được Nhân dân tích cực hưởng ứng; nhiều khu dân cư có đội cồng chiêng, đội văn nghệ, đội thể thao, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 101.894 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 77%705 “Khu dân cư văn hóa” đạt 81%.

 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng và duy trì mô hình khu dân cư về bảo vệ môi trường, khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư sáng - xanh - sạch đẹp, chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai hiệu quả, đã tuyên truyền Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, không tàng trữ vật liệu nổ,…; nhiều mô hình được xây dựng và hoạt động hiệu quả ở địa bàn dân cư như: Duy trì 874 “Tổ hòa giải”; 831 “Tổ Tự quản an ninh”; 273 “Tổ nòng cốt tuyên truyền, giáo dục pháp luật”; 17 mô hình “Khu dân cư điểm về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy”; 10 mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT”; 10 mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”; 69 mô hình “Tiếng kẻng làng tôi”; 103 mô hình “Khu dân cư thực hiện sổ theo dõi ANTT” và 25 mô hình với các tên gọi khác.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được trong việc thực hiện Cuộc  vận động  "Toàn  dân  đoàn  kết xây  dựng  nông  thôn  mới, đô thị văn minh" thời gian qua. Đồng thời, đã nêu ra một số tồn tại trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, như: Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ, một số mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư hoạt  động chưa hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao.

 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ như: Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực thi đua lao động sản xuất.

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác hiệp thương giữa MTTQ với các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; sâu sát cơ sở, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hợp lý những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trong quá trình thực hiện Cuộc vận động..

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động

 

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động  "Toàn  dân  đoàn  kết xây dựng  nông  thôn  mới, đô thị văn minh" tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc vận động năm 2020 và tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho 04 đơn vị./.

 

Vũ Huệ

đánh lô đề online uy tínHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.